Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Bài viết ngẫu nhiên dạng thumbnail đẹp cho blogger

Random Posts with thumbnail effect blogspot
Ramdon posts là thủ thuật gọi ngẫu nhiên một số bài viết từ nguồn cấp feedburner của blog bạn. Hôm nay namkna sẽ giới thiệu cho các bạn tiện ích bài viết ngẫu nhiên dạn hình ảnh thumbnail và hiệu ứng hover tên bài viết cùng với mô tả của bài viết (Random Posts with thumbnail effect) dành cho blogger.
Đọc thêm»

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét